Hotline: 0967 941 616
Liên hệ Khoa khám bệnh ĐKTYC: 0888 916 199
{{item.document.createdDate.toDateObject('-').format("dd-MM-yyyy")}}

Đang xử lý