- Khoa Khám bệnh đa khoa TYC: 0888 916 199
(Từ thứ 2-CN: hướng dẫn, đặt lịch khám)
- Khoa Khám bệnh: 0868 808 669
(Từ thứ 2-6: hướng dẫn, đặt lịch khám)
- Đường dây nóng: 0967 941 616

Thông báo của bạn

Bạn chưa có thông báo mới nào!

{{item.userDisplayName}} {{item.content}}

{{item.createdDate.toDateObject().format("HH:mm dd-MM-yyyy")}}

Đang xử lý