- Hotline: 0967 941 616
- Liên hệ Khoa khám bệnh ĐKTYC: 0888 916 199
- Hỗ trợ tiêm chủng: 037 4982 114
(8h00-17h00 từ thứ 2-6)

Thông báo của bạn

Bạn chưa có thông báo mới nào!

{{item.userDisplayName}} {{item.content}}

{{item.createdDate.toDateObject().format("HH:mm dd-MM-yyyy")}}

Đang xử lý