- Khoa Khám bệnh đa khoa TYC: 0888 916 199
(Từ thứ 2-CN: hướng dẫn, đặt lịch khám)
- Khoa Khám bệnh: 0868 808 669
(Từ thứ 2-6: hướng dẫn, đặt lịch khám)
- Đường dây nóng: 0967 941 616

{{item.contribute.title}}

{{ item.contribute.createdDate.toDateObject('-').format("HH:mm dd-MM-yyyy") }}

{{item.contribute.contentPreview}}

Đang xử lý