- Khoa Khám bệnh đa khoa TYC: 0888 916 199
(Từ thứ 2-CN: hướng dẫn, đặt lịch khám)
- Khoa Khám bệnh: 0868 808 669
(Từ thứ 2-6: hướng dẫn, đặt lịch khám)
- Đường dây nóng: 0967 941 616
STT Số kí hiệu Tên tài liệu Phân loại QT, QĐ Ngày ban hành Chủ đề Nổi bật
{{$index + stt}} {{item.document.code}} {{item.document.name}} {{item.document.name}}
{{checkData(item2).name}}
{{item.document.publishedDate | date:'dd-MM-yyyy'}} {{item.document.typeValue == 0 ? "Tài liệu khác" : item.document.typeValue == 1 ? "Lao" : item.document.typeValue == 2 ? "Phổi" : ""}}

Đang xử lý