- Hotline: 0967 941 616
- Liên hệ Khoa khám bệnh ĐKTYC: 0888 916 199
- Hỗ trợ tiêm chủng: 037 4982 114
(8h00-17h00 từ thứ 2-6)
STT Số kí hiệu Tên tài liệu Phân loại QT, QĐ Ngày ban hành Chủ đề Nổi bật
{{$index + stt}} {{item.document.code}} {{item.document.name}} {{item.document.name}}
{{checkData(item2).name}}
{{item.document.publishedDate | date:'dd-MM-yyyy'}} {{item.document.typeValue == 0 ? "Tài liệu khác" : item.document.typeValue == 1 ? "Lao" : item.document.typeValue == 2 ? "Phổi" : ""}}

Đang xử lý