Trang chủ Lịch sử Lãnh đạo Nhân sự Chức năng nhiệm vụ Hoạt động Hình ảnh Đăng nhập  
 
Phòng Chỉ đạo Chương trình

PHÒNG CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH

I.        Quá trình thành lập và phát triển

1.    Năm thành lập

-      Phòng Chỉ đạo Chương trình được thành lập trước những năm 1975.

2.    Quá trình phát triển qua các thời kỳ

2.1.    Thời kỳ trước 1975: Phòng Chỉ đạo Chương trình có tên là Phòng Thống kê Dịch tễ là đơn vị nòng cốt xây dựng kế hoạch và thực hiện.

+      Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm lao tăng lên theo tuổi ở trẻ em Việt nam.

+      Điều tra dịch tễ lao.

+      Nghiên cứu áp dụng tiêm vắc xin BCG cho trẻ em toàn quốc, chuyển giao cho Chương trình tiêm chủng mở rộng.

-      Hình thành hàng loạt các Trung tâm Lao tuyến Tỉnh, Huyện và đặc biệt các “Sa-na” tại các huyện, xã, xí nghiệp làm tiền đề cho mạng lưới chống lao hoàn chỉnh sau này.

2.2.    Thời kỳ 1976 – 2010: Phòng Chỉ đạo Chương trình có tên là Phòng Chỉ đạo tuyến, thực hiện nhiệm vụ theo các thời kỳ:

2.2.1.    Thời kỳ 1976 – 1985: Xây dựng, củng cố và hoàn thiện mạng lưới chống lao trong cả nước thông qua công tác chỉ đạo, giám sát, đào tạo và đào tạo tại chỗ. Đảm bảo cung cấp trang thiết bị, vật tư chẩn đoán, biểu mẫu quản lý và thuốc men cho điều trị lao trong toàn quốc. Xây dựng chương trình chống nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính trẻ em (ARI), phòng đã xây dựng đề án triển khai chương trình ARI Quốc gia được Bộ Y tế giao nhiệm vụ năm 1984 và Tổ chức Y tế Thế giới công nhận năm 1985, và UNICEF tài trợ từ năm 1988.

2.2.2. Thời kỳ 1986 – 2000: Phòng Chỉ đạo tuyến đã xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động Chương trình chống lao Quốc gia trên phạm vi toàn quốc. Chiến lược Hóa trị liệu ngắn ngày có kiểm soát trực tiếp (DOTS) đã được triển khai tại 100% số tỉnh, huyện, xã và bao phủ 100% dân số trên cả nước được tiếp cận với chiến lược DOTS. Việc triển khai chiến lược DOTS đã góp phần rất quan trọng vào các thành tích của Chương trình chống lao Việt Nam. Ngoài ra, Chương trình chống lao đã triển khai Chương trình phòng chống bệnh hô hấp cấp tính ở trẻ em (viết tắt là ARI) đã được triển khai rộng khắp ở 100 % số tỉnh, 73,5 % số huyện, 65,2 % số xã và có tới 6.448.780 trẻ em dưới 5 tuổi (71,3%) trong diện bảo vệ của Chương trình ARI.

2.2.3.    Thời kỳ từ  2001 đến 2010: Chương trình chống lao Quốc gia Việt Nam đã được Chính phủ đưa vào chiến lược xoá đói giảm nghèo và tăng trưởng theo thông tư hướng dẫn y tế cho giai đoạn 2001-2010 và đặc biệt được đưa vào là một trong 10 dự án ưu tiên của Chính phủ theo quyết định 190/2001/QĐ-TTG ngày 13/1/2001 phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia Phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2001-2005.

-    Bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, có sự chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế và sự tham gia ủng hộ của các cấp Chính quyền, các Ban, Ngành, Đoàn thể, các Tổ chức xã hội khác, Chương trình chống lao còn nhận được sự hỗ trợ của nhiều Tổ chức Quốc tế như: Hội chống lao Hoàng Gia Hà lan, Quỹ toàn cầu, CDC hoa Kỳ, Tổ chức Y tế thế giới (TCYTTG), Hiệp hội chống lao Đài Loan,… về tài chính và kỹ thuật, do vậy hoạt động của CTCLQG rất có hiệu quả. Những điều trên là hậu thuẫn vô cùng to lớn để đội ngũ cán bộ làm công tác chống lao từ Trung ương đến Cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, phấn đấu cùng với các nước trên thế giới khống chế bệnh lao vào năm 2030. 

-      Bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, có sự chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế và sự tham gia ủng hộ của các cấp Chính quyền, các Ban, Ngành, Đoàn thể, các Tổ chức xã hội khác, Chương trình chống lao còn nhận được sự hỗ trợ của nhiều Tổ chức Quốc tế như: Hội chống lao Hoàng Gia Hà lan, Quỹ toàn cầu, CDC hoa Kỳ, Tổ chức Y tế thế giới (TCYTTG), Hiệp hội chống lao Đài Loan,… về tài chính và kỹ thuật, do vậy hoạt động của CTCLQG rất có hiệu quả. Những điều trên là hậu thuẫn vô cùng to lớn để đội ngũ cán bộ làm công tác chống lao từ Trung ương đến Cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, phấn đấu cùng với các nước trên thế giới khống chế bệnh lao vào năm 2030.

2.3.    Thời kỳ 2010 đến nay

-      Năm 2010, Phòng Chỉ đạo tuyến được đổi tên là Phòng Chỉ đạo Chương trình với chức năng nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho giám đốc về các lĩnh vực Phát triển kế hoạch phòng chống lao và bệnh phổi trên phạm vi toàn quốc; Triển khai, quản lý, điều phối các nguồn tài chính các Dự án của nhà nước, Bộ Y tế và nhà tài trợ. Thực hiện các hoạt động của DAPCL theo quyết định ngày 28/5/2014 về việc thành lập 13 nhóm kỹ thuật của CTCLQG và ARI.

-      Trọng tâm trong giai đoạn này là Thực hiện “Chiến lược Quốc gia Phòng chống Lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt ngày 17/3/2014 theo quyết định số 347/QĐ-TTg với mục tiêu chiến lược đến năm 2020 là giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới 131 ngưởi trên 100.000 dân; Giảm số người chết do lao xuống dưới 10 người trên 100.000 dân; Khống chế số người mắc bệnh lao đa kháng thuốc với tỷ lệ dưới 5% trong tổng số người bệnh lao mới phát hiện. Ngoài ra, tầm nhìn đến năm 2030 là giảm số người chết do bệnh lao và giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới 20 người trên 100.000 dân. Hướng tới mục tiêu để người dân Việt nam được sống trong môi trường không còn bệnh lao.

3.    Lãnh đạo các thời kỳ

-      Trưởng phòng

+      GS TS. Nguyễn Đình Hường

+      BS Tăng Hữu Thành

+      BS Nguyễn Văn Hân

+      BS. Đỗ Hứa

+      BS CKII. Hồ Sỹ Dưỡng

+      TS Nguyễn Viết Nhung

+      TS.BS. Trịnh Minh Hoan

-      Phó Trưởng phòng

+      BS CK II Phạm Văn Chấn

+      TS Bùi Đức Dương

+      TS Hoàng Thị Hiệp

+      ThS . Nguyễn Thiên Hương

+      ThS Phạm Tiến Thịnh

+      ThS Tô Anh Toán

II.       Lãnh đạo đương nhiệm-      Trưởng phòng: ThS.BS. Nguyễn Đình Tuấn


ThS.BS. Nguyễn Đình Tuấn

-      Phó Trưởng phòng: TS.BS. Nguyễn Bình Hòa


TS.BS. Nguyễn Bình Hòa

-      Phó Trưởng phòng: TS.BS. Nguyễn Đức Chính


TS.BS. Nguyễn Đức Chính

III.       Tổ chức nhân sự

Hiện nay Phòng Chỉ đạo Chương trình có số cán bộ, viên chức là 37 thành viên, trong đó:-      Tiến sỹ:   04

-      Thạc sỹ:  13

-      Bác sỹ:    04

-      Cử nhân: 15

-      Văn thư: 01Tập thể Cán bộ viên chức phòng Chỉ đạo Chương trình

IV.       Chức năng nhiệm vụ

-      Phòng Chỉ đạo Chương trình với chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về các lĩnh vực Phát triển kế hoạch phòng chống lao và bệnh phổi trên phạm vi toàn quốc; Triển khai, quản lý, điều phối các nguồn tài chính các Dự án một cách hiệu quả theo quy định của nhà nước và nhà tài trợ

Nhiệm vụ thực hiện các hoạt động của Chương trình chống lao Quốc gia (CTCLQG) theo quyết định ngày 28/5/2014 về việc thành lập 13 nhóm kỹ thuật của CTCLQG và ARI bao gồm:

1.    Nhóm kế hoạch – tài chính

2.    Nhóm Hành chính- Đối ngoại

3.    Nhóm giám sát , đánh giá và đào tạo

4.    Nhóm cung ứng – phân phối

5.    Nhóm truyền thông, huy động xã hội – đối tác liên minh phòng chống lao

6.    Nhóm PPM – PAL ( Phối hợp y tế công tư- chiến lược xử trí tốt bệnh hô hấp.

7.    Nhóm Phát triển màng lưới

8.    Nhóm quản lý lao kháng thuốc

9.    Nhóm lao trẻ em và ARI ( nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính)

10.Nhóm Lao- HIV

11.Nhóm Nghiên cứu khoa học

12.Nhóm Công nghệ thông tin và quản lý dữ liệu.

13.Nhóm LAB ( xét nghiệm)

VI.       Khen thưởng:

1.    Tập thể

-      Bằng khen của Bộ y tế năm 2000.

-    Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2006. (Quyết định số 1004, ngày 25/7/2006)

-    ­Giải thưởng vì sự nghiệp phòng chống lao của Hội chống lao Hoàng Gia Hà Lan (KNCV) năm 2003.

-   Bằng khen của Bộ y tế năm 2007 (Quyết định sô 301, ngày 25/7/2007).

-      Danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc cấp cơ sở 1999 - 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2013,2014,2015,2016

-    Huân chương lao động Hạng III. (Quyết định số 1556 , ngày 15/9/2010)

-   Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2010 (Quyết định số 4716/QĐ-BYT ngày 7/12/2010)

-      Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế năm ( 2007- 2011) theo Quyết định số 629 ngày 29/3/2012.

-    Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế năm 2013 (Quyết định số 890/QĐ-BYT ngày 14 tháng 3 năm 2014).

-    Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế năm 2015 (Quyết định số 843/QĐ-BYT ngày 14 tháng 3 năm 2016).

2.     Cá nhân:

Nhiều cá nhân trong phòng đã nhận được các danh hiệu như Chiến sỹ thi đua cấp Bộ; Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; Bằng khen của Bộ Y tế, của Ủy Ban nhân dân các tỉnh, các Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương và giấy khen của Giám đốc Bệnh viện.

VII.       Tiềm năng và hướng phát triển

Phòng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và Ban điều hành CTCLQG. Phòng là nơi thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống Bệnh lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, chắc chắn các cán bộ của phòng sẽ có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển các kỹ năng chuyên môn cũng như năng lực quản lý. Sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức trong phòng sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Phòng chỉ đạo Chương trình.


ThS.BS. Nguyễn Đình Tuấn
Trưởng phòng Chỉ đạo Chương trình

Bản quyền thuộc BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG