Trang chủ Lịch sử Lãnh đạo Nhân sự Chức năng nhiệm vụ Hoạt động Hình ảnh Đăng nhập  
 
Tổ chức nhân sự phòng Chỉ đạo Chương trình

Hiện nay Phòng Chỉ đạo Chương trình có số cán bộ, viên chức là 37 thành viên, trong đó: trong đó:

-      Tiến sỹ:   04

-      Thạc sỹ:  13

-      Bác sỹ:    04

-      Cử nhân: 15

-      Văn thư: 01Tập thể Cán bộ viên chức phòng Chỉ đạo Chương trình

Bản quyền thuộc BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG