Trang chủ Lịch sử Lãnh đạo Nhân sự Chức năng nhiệm vụ Hoạt động Hình ảnh Đăng nhập  
 
Một số hoạt động của phòng Chỉ đạo Chương trình

Phòng Chỉ đạo Chương trình được phân chia thành các nhóm bao gồm quản lý hành chính và các nhóm chuyên môn kỹ thuật, cụ thể như sau:

1.    Nhóm kế hoạch – tài chính

2.    Nhóm Hành chính- Đối ngoại

3.    Nhóm Nhóm giám sát , đánh giá và đào tạo

4.    Nhóm cung ứng – phân phối

5.    Nhóm truyền thông, huy động xã hội – đối tác liên minh phòng chống lao

6.    Nhóm PPM – PAL ( Phối hợp y tế công tư- chiến lược xử trí tốt bệnh hô hấp.

7.    Nhóm Phát triển màng lưới

8.    Nhóm quản lý lao kháng thuốc

9.    Nhóm lao trẻ em và ARI ( nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính)

10.Nhóm Lao- HIV

11.Nhóm Nghiên cứu khoa học

12.Nhóm Công nghệ thông tin và quản lý dữ liệu.

13.Nhóm LAB ( xét nghiệm)

Bản quyền thuộc BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG