Trang chủ Lịch sử Lãnh đạo Nhân sự Chức năng nhiệm vụ Hoạt động Hình ảnh Đăng nhập  
 
Lãnh đạo các thời kỳ

-       Các Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ:

+       GS.TS Nguyễn Đình Hường,

+       BS. Bùi Kiến Phong,

+       PGS.TS. Nguyễn Thị Chỉnh,

+       PGS.TS Trần Thị Dung,

+       TS Công Thị Kim Khánh,

+       ThS. Đào Bích Vân.

Bản quyền thuộc BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG