Trang chủ Lịch sử Lãnh đạo Nhân sự Chức năng nhiệm vụ Hoạt động Hình ảnh Đăng nhập  
 
Khoa Bệnh Phổi Nghề Nghiệp

KHOA BỆNH PHỔI NGHỀ NGHIỆP

I.   Quá trình thành lập.

Khoa Bệnh Phổi Nghề nghiệp được thành lập theo Quyết định số 253/QĐ-BVPTW, ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, là khoa Lâm sàng trực thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương, có chức năng, nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho người bệnh mắc bệnh phổi nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học; chỉ đạo tuyến; đào tạo và giám định bệnh phổi nghề nghiệp khi được trưng cầu.

II.   Lãnh đạo đương nhiệm

-      Trưởng khoa: PGS.TS.BS.  Khương Văn Duy


PGS.TS.BS. Khương Văn Duy

-      Phó trưởng khoa: BS. Nguyễn Ngọc Hồng.


BS. Nguyễn Ngọc Hồng

-      Điều dưỡng trưởng: Mai thế Ánh


CN. Mai Thế Ánh

III.       Tổ chức nhân sự

Tổng số: 11 viên chức, trong đó:

-      Phó giáo sư, tiến sỹ:   01.

-      BSCKI:                       01.

-      Bác sỹ:                        01

-      Điều dưỡng:               07.

-      Hộ lý:                         01.


Tập thể khoa Bệnh Phổi Nghề nghiệp

IV.       Chức năng nhiệm vụ

-      Thực hiện cấp cứu, khám bệnh, phục hồi chức năng cho người bệnh mắc bệnh phổi nghề nghiệp;

-      Tham gia khám, giám định theo yêu cầu của Hội đồng Giám định Y khoa về Bệnh phổi nghề nghiệp.

-      Là cơ sở thực hành, đào tạo và tham gia đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng trung cấp theo chuyên khoa.

-      Tham gia nghiên cứu khoa học.

-      Chuyển giao và hỗ trợ về chuyên khoa Bệnh phổi nghề nghiệp cho tuyến dưới.

-      Quản lý và sử dụng có hiệu quả về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế.

V.   Các hoạt động của khoa

1.    Công tác chuyên môn

Ngay sau khi được thành lập, khoa đã nhanh chóng kiện toàn, ổn định công tác tổ chức, phân công trách nhiệm triển khai công việc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 253/ QĐ-BVPTW ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương.

2.    Tiềm năng và hướng phát triển

-      Từng bước hoàn thiện và phát triển khoa Bệnh phổi nghề nghiệp.

-      Chú trọng hoạt động chuyên môn khám, chữa bệnh, hoạt động nghiên cứu khoa học để giúp khoa phát triển ngày một vững mạnh.


PGS.TS. Khương Văn Duy

Phụ trách khoa Bệnh phổi Nghề nghiệp
Bản quyền BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TRUNG ƯƠNG * Thiết kế bởi công ty VietNet